Image

Případová studie

Kompletní Business Intelligence řešení a reporty v Power BI nad účetním systémem Pohoda a dalšími zdroji
0
datových zdrojů
0
zdrojových databází
0
minut pro přenos dat
0
Power BI reportů

Klient a jeho potřeby

Firemní růst a expanze na zahraniční trhy s sebou obvykle přináší nové výzvy i příležitosti. Stejně tak je tomu i u našeho dlouhodobého klienta. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů zdravotnické techniky v ČR.

Tento klient přichází s potřebou konsolidace firemních dat a vybudování kompletního firemního reportingu.

Klient působí na evropských trzích a cílem je, aby k cenným firemním informacím měli přístup všichni zaměstnanci, podílející se na rozhodovacích procesech uvnitř organizace. Tedy zejména obchod, finanční řízení, vedení firmy, logistika, marketing, HR,…

Potřeby a požadavky klienta

Primárním cílem je nahradit manuální reporting v Excelu moderním automatizovaným řešením. Mezi ty další patří:
 1. Nahradit manuální reporting v Excelu moderním automatizovaným řešením.
 2. Optimalizace provozních nákladů na firemní reporting.
 3. Vždy aktuální a dostupné reporty, ideálně i na mobilních zařízeních.
 4. Multi-jazyčnost a multi-měnovost reportů (zákazník působí na více evropských trzích).
 5. Počet uživatelů reportů: řádově desítky.
 6. Uživatelsky přívětivé a srozumitelné reporty.
 7. Konsolidace více datových zdrojů do jednoho datového skladu.
 8. Škálovatelnost. Future-proof řešení. Snadno řízené náklady.
 9. Podpora a dlouhodobá spolupráce při dalším vývoji reportů z nových zdrojů dat.
 10. Počet uživatelů reportů: řádově desítky.

Pokud jste v podobné situaci, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s Business Intelligence i ve vaší společnosti. Pokud plánujete jeho implementaci nebo jej potřebujete zefektivnit, jste na správném místě. Zanechte nám kontakt a náš specialista se vám ozve.

Mám zájem

Řešení

Po úvodních konzultacích a analýze pro klienta navrhujeme kompletní Business Intelligence řešení skládající se z osvědčených komponent od společnosti Microsoft. Jedná se o nástroje, které jsou osvědčené a časem prověřené. Mimo jiné Power BI jako reportovací nástroj se dle společnosti Gartner trvale umisťuje na nejvyšších pozicích.

Z jakých komponent se naše řešení skládá?

Azure Data Factory: načteme 29 databází během 20 minut.

ETL/ELT datová pumpa

 • Orchestrace ETL / ELT procesu pomocí nástroje Azure Data Factory.
 • Připojení ke zdrojovým systémům a plnění dat do datového skladu.
 • Ranní nápočet dat během 20 minut.
 • Zajišťujeme monitoring a optimalizaci nákladů v Azure.
 • Vynikající poměr výkon / provozní náklady.
Placeholder Image
Placeholder Image
Azure SQL Database: databáze s garantovanou dostupností 99,995 % a flexibilní škálovatelností do 100 TB.

Datový sklad v Azure cloudu

 • Azure cloud od společnosti Microsoft nabízí bezkonkurenční úroveň zabezpečení.
 • I v našem řešení figuruje Azure datový sklad jako centrální místo, kam se načítají data z více zdrojů.
 • V DWH se data konsolidují, jednotí a historizují. Vzniká tak tzv. “jednotná verze pravdy”.
4 sémantické modely a 21 reportů v Power BI

Datový model a reporty v Power BI

 • Power BI v našem řešení funguje jako analytický a reportovací nástroj. Je uživatelsky velmi přívětivý a výkonný.
 • Jedná se o nejrozšířenější BI nástroj pro reporting, který byl už 15 let po sobě zvolen společností Gartner jako nejlepší BI nástroj ve své třídě.
 • Power BI v kombinaci s Azure Active Directory nabízí snadné řízení oprávnění a zabezpečení RLS na úrovni řádků.
Placeholder Image
Image

Výzvy, implementace, zaškolení

Výzvy

Při návrhu i implementaci řešení pro klienta jsme pracovali s některými výzvami. Jak jsme si s nimi poradili?

 • Multi-jazyčnost reportů: názvy produktů a popisné atributy evidujeme v příslušných jazycích již na úrovni datového skladu (DWH).

 • Multi-měnovost reportů: tržní transakce oceňujeme historickým převodním kurzem, který se automaticky načítá do DWH z ČNB.

 • Umožnění náhledu na Year-to-Date metriky z pohledu uzavřeného koncoměsíce, uzavřeného aktuálního měsíce a dnešního dne. A to uživatelsky přívětivým způsobem použitím bookmarks v reportech.
 • Historizace stavů skladu: ukládáme historické stavy skladu každý den do DWH. To umožňuje zobrazení trendů ve skladovém hospodářství.

 • Řízení oprávnění dle typu uživatele: díky Row Level Security zabezpečení řídíme přístup na úrovni řádků a zobrazujeme příslušným skupinám uživatelů pouze ty informace, které mají vidět.

Implementace a zaškolení

Již v průběhu implementace celého BI řešení komunikujeme se zákazníkem. Ověřujeme a synchronizujeme očekávání. Následně proběhne zaškolení, při kterém si ověříme, že je uživatelé reportů dokážou spolehlivě používat.

 • Implementace dle „lean methodology“, tedy průběžně ověřujeme, že plníme očekávání.

 • Zaškolení klienta, předání dokumentace.
 • Následuje dlouhodobá spolupráce: dodáváme další reporty, upravujeme reporty dle nových potřeb.

 • Poskytujeme monitoring a řešení nestandardních situací dle podmínek SLA.