Datová automatizace

Chcete ušetřit čas a peníze automatizací rutinních procesů?

Rádi vám pomůžeme. S firemní automatizací dat, procesů i dokladů máme bohaté zkušenosti.

Chci konzultaci

Automatizace dat a procesů

Automatizace rutinních procesů a zpracování dokumentů trápí mnoho společností. U našich klientů vídáme, jak lidé dělají ručně stále se opakující práci. To je velmi neefektivní, drahé a hlavně zbytečné.

Přitom stačí tak málo - zamyslet se, které procesy a postupy lze zautomatizovat. A s tím vám dokážeme profesionálně pomoct. Máme klienty, kterým jsme pomohli automatizovat procesy, čímž jsme jim ušetřili dva pracovní dny za měsíc.

V jakých oblastech lze efektivně využít automatizace?

 1. Plánování budgetu: už nemusíte ručně plánovat v Excelu.
 2. Přijaté faktury a ostatní doklady: proč přepisovat ručně faktury do počítače?
 3. Bankovní transakce: dokážeme propojit bankovní pohyby s vaším ERP nebo jiným systémem.
 4. Zpracování přijatých dokladů: dokážeme zajistit automatický import faktur (např. do Heliosu).
 5. Monitoring: dokážeme sledovat procesy, činnosti, metriky a upozornit na anomálie.
 6. Skladové hospodářství: na provozu skladu lze velmi ušetřit automatizací a efektivnějším provozem.
 7. Logistika: vyhodnocení a zvýšení efektivity nakládky a doručení zásilek v čase.
 8. Zpracování interních dokladů: většinu papírování lze zautomatizovat.

Co vám přinese automatizace?

Zefektivnění procesů a snížení nákladů

Při analýze a návrhu automatizace dbáme na to, aby výsledné řešení usnadnilo práci, ušetřilo čas a peníze. Díky tomu se mohou celé týmy lidí věnovat tomu, co jim jde nejlépe - a rutinní nudnou práci mohou přenechat strojům.
 • Úspora času:
  zpracujte firemní procesy, dokumenty a data rychleji, snadněji a bezchybně. Aniž byste museli trávit hodiny nebo dny manuální prací.

 • Úspora peněz: 
  automatizací firemních procesů, dat a dokumentů  ušetříte mnoho nákladů na lidskou práci.

 • Zvýšení kvality: 
  automatizace firemních procesů a zpracování dokumentů vám umožňuje zlepšit kvalitu, přesnost, aktuálnost, konzistence, úplnost, relevantnost, i zabezpečení.

Image

Pojďme si domluvit nezávaznou on-line schůzku

Lukáš Konvička

    +420 777 555 831
    lukas.konvicka@enadata.cz

Automatizace firemních procesů a zpracování dokumentů: jak ušetřit čas, peníze

Zbavte se rutinní manuální práce, papírování, chyb, zpoždění nebo ztráty informací.

Zvyšte produktivitu, kvalitu, spokojenost a konkurenceschopnost bez navýšení nákladů.

Využijte plný obchodní potenciál vašich dat a dokumentů. Vytvářejte nové příležitosti, inovace a hodnotu pro vaši firmu, zákazníky a partnery.

To vše je možné a rádi vám s tím pomůžeme. Automatizace firemních procesů a zpracování dokumentů vám umožňuje:

 • Digitalizovat vaše dokumenty z různých zdrojů, jako jsou papírové dokumenty, přijaté faktury,  e-maily, webové formuláře, mobilní aplikace atd.
 • Rozpoznat a extrahovat data z vašich dokumentů pomocí optického rozpoznávání znaků, extrakce dat z dokumentů, analýzy přirozeného jazyka, rozpoznávání obrazů, rozpoznávání hlasu atd.
 • Validovat a verifikovat data z vašich dokumentů pomocí pravidel, šablon, databází, webových služeb, biometrie atd.
 • Automaticky klasifikovat  vaše dokumenty do příslušných kategorií, složek, systémů, cloudů atd.
 • Spouštět a řídit vaše firemní procesy na základě dat z vašich dokumentů, jako jsou schvalování, úhrady, objednávky, dodávky, smlouvy, reklamace, žádosti, podání, zprávy atd.
 • Monitorovat a optimalizovat vaše firemní procesy pomocí indikátorů, reportů, dashboardů, upozornění, návrhů, simulací, testů, učení atd.

Naše společnost ENADATA má bohaté dlouholeté zkušenosti s datovými modely. Jsme odborníci na jejich návrh a optimalizaci. Naše týmy mají hluboké znalosti v oblasti Power BI a business intelligence.

Správně navržené datové modely jsou klíčem k efektivní analýze dat a strategickému rozhodování. Pokud hledáte spolehlivého partnera pro datové modelování nebo celý Business Intelligence projekt, ozvěte se. Rádi vám pomůžeme.

Chcete ušetřit čas a peníze automatizací firemních procesů a dokumentů? Rádi vám s tím pomůžeme. 85% rutinních firemních procesů lze snadno zautomatizovat.  Našim dosavadním zákazníkům jsme již ušetřili desítky pracovních dní. 

Datová automatizace: budoucnost IT řešení

V dnešní době je data klíčovým zdrojem pro každou firmu, která chce být konkurenceschopná, efektivní a inovativní. Data nám pomáhají lépe pochopit naše zákazníky, trh, produkty, procesy a výkonnost. Data nám také umožňují vytvářet nové příležitosti, zlepšovat kvalitu služeb a snižovat náklady.

Ale data sama o sobě nestačí. Potřebujeme je také správně zpracovat, analyzovat, interpretovat a využít. A to není jednoduchý úkol. Data jsou často rozptýlená, nekonzistentní, neúplná, neaktuální nebo nekvalitní. 

Zde přichází na řadu datová automatizace. Datová automatizace je proces, který využívá umělou inteligenci, strojové učení, robotickou automatizaci procesů a další pokročilé technologie, aby zautomatizoval a optimalizoval celý životní cyklus dat.

Datová automatizace nám umožňuje:

 1. Získávat data z různých zdrojů, jako jsou webové stránky, sociální média, senzory, dokumenty, e-maily, databáze, aplikace atd..
 2. Ukládat data do bezpečných, škálovatelných a flexibilních cloudových nebo lokálních úložišť.
 3. Čistit data od chyb, duplicit, neplatných nebo chybějících hodnot, nežádoucích znaků atd.
 4. Propojovat data z různých zdrojů, formátů a struktur do jednotného a srozumitelného celku.
 5. Transformovat data do požadovaného tvaru, jako jsou tabulky, grafy, mapy, reporty, dashboardy, indikátory atd.
 6. Analyzovat data pomocí statistických, matematických, prediktivních, preskriptivních nebo kognitivních metod, aby se z nich získaly užitečné informace, znalosti a rozhodnutí.
 7. Interpretovat data pomocí přirozeného jazyka, hlasu, gest, emocí nebo dalších lidských faktorů, a to pro lepší pochopení obsahu, kontextu a významu.
 8. Využívat data pro zlepšení firemních procesů, činností, produktů, služeb, zákaznické spokojenosti, konkurenční výhody, tržní pozice, finančního výsledku atd.